นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด

จัดทำเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

 

บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ GoodLiving Thailand ของ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ GoodLiving Thailand ของ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น

 • อีเมล์แอดเดรส (Email Address)
 • ชื่อ (Name)
 • ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address)
 • รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code)
 • หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)

 

ในกรณีที่ท่านสมัครสมาชิกหรือใช้บริการ หรือทำการซื้อสินค้าในเว็ปไซต์ GoodLiving Thailand ของบริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด

ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่

 • เพศ (Sex)
 • อายุ (Gender)
 • หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number)
 • ที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
 • ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (Address)

 

ในกรณีการรับประกันสินค้า

บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด จะเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในการรับประกัน โดยมีข้อมูลที่ทำการจัดเก็บดังนี้

 • อีเมล์แอดเดรส (Email Address)
 • ชื่อ (Name)
 • ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address)
 • หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)
 • วัน/เดือน/ปี ที่ซื้อ (Date)
 • รูปถ่ายใบเสร็จสินค้า (Receipt)

 

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ใน การนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด  จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่าง เพิ่มเติมด้วย ได้แก่

 • หมายเลขไอพี (IP Address)
 • ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type)
 • ชื่อโดเมน (Domain Name)
 • บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม
 • เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times)
 • เว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

 

บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบ และเข้าใจว่าเว็บไซต์ตังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ทั้งนี้ บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart