PYREX (ไพเร็กซ์) ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวแบรนด์ดังจากสหรัฐอเมริกาที่ผลิตจากแก้วบอโรซิลิเกตแบบใสที่มีการขยายตัวทางความร้อนต่ำซึ่งใช้สำหรับเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการและเครื่องครัว ทำให้ผลิตภัณฑ์จาก
PYREX ทนความร้อนสูง สวยงาม ใช้งานสะดวกและทำความสะอาดง่าย เลือกเครื่องครัวคุณภาพดีไซน์ทันสมัย เลือก PYREX

Showing all 30 results

Sort by
Show

Search for products

Back to Top
Product has been added to your cart